«Στόχος του φυτωρίου μας είναι μέσα από την εμπειρία των 35 και πλέον ετών που χρονολογείται η επιχείρησή μας, να παράγουμε φυτά τα οποία θα είναι υγιή, εύρωστα και θα αποτελούν αξιόπιστο πολλαπλασιαστικό υλικό.
Η οικογενειακή μας επιχείρηση πέραν από την πώληση των διαφόρων ειδών μας, βρίσκεται κοντά στους πελάτες της καθώς βασικό μας μέλημα είναι η συχνή επικοινωνία αλλά και η συμβούλευση τους για θέματα που σχετίζονται με την καλλιέργεια και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.»

 

Ιστορική Αναδρομή του Φυτωρίου

Το φυτώριο Σφακιανάκη ιδρύθηκε το 1976 στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης από τον Χαράλαμπο Σφακιανάκη, γεωπόνο απόφοιτο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στόχος του ίδιου αλλά και της συζύγου του, Νίκης Σφακιανάκης, ήταν η παραγωγή και εμπορία αυτόρριζων καρποφόρων ειδών τόσο για λιανική αλλά κυρίως για χονδρική πώληση. Το πρώτο έτος βασική ασχολία τους αποτέλεσε ο πολλαπλασιασμός και πώληση αυτόρριζων ελαιοδέντρων ενώ το 1977 ξεκίνησαν τον πολλαπλασιασμό και την πώληση αυτόρριζων φυταρίων ακτινιδίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έως τότε τα φυτά ακτινιδίου εισάγονταν από την Νέα Ζηλανδία και το φυτώριο μας ήταν το πρώτο που πολλαπλασίασε το είδος και το διέδωσε εντός της χώρας. Έκτοτε τα δύο αυτά είδη συνεχίζουν και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγής μας. 

Το 2004 οι υιοί του Χαραλάμπου Σφακιανάκη, Δημήτρης και Λάμπρος Σφακιανάκης ασχολήθηκαν με την παραγωγή σποριόφυτων λαχανοκομικών ειδών την οποία και συνεχίζουν έως και σήμερα. 

Το 2008 ακόμη ένα είδος , η ροδιά, προστέθηκε στην παραγωγή και χονδρική εμπορία του φυτωρίου μας. 

Ακολουθώντας τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση σε πολυδύναμα φυτά το 2011 ξεκινήσαμε την παραγωγή του Ιπποφαούς , της Αρόνιας, του Γκότζι αλλά και του Μυρτίλου.  Σήμερα η επίβλεψη του πολλαπλασιασμού και της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται από την Σφακιανάκη Πολυξένη, Τεχνολόγο Γεωπόνο απόφοιτο του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.  Σήμερα, το εύρος των ειδών τα οποία πολλαπλασιάζει και εμπορεύεται το φυτώριο μας δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω αλλά επεκτάθηκε σε πολλά είδη καρποφόρων και καλλωπιστικών ειδών όπως θα μπορέσετε να διαπιστώσετε στην λίστα των προϊόντων μας.