Αποστάσεις Φύτευσης Δενδρυλλίων Ιπποφαούς

Όλες οι πιθανές αποστάσεις που προτείνονται από την βιβλιογραφία, παρατίθενται στον επόμενο πίνακα:

Α/Α

Απόσταση των φυτών επί της γραμμής (m)

Απόσταση φυτών μεταξύ των γραμμών (m)

Αριθμός φυτών ανά στρέμμα

1

1

4

250

2

1

5

200

3

1

6

167

4

1,5

4

167

5

1,5

5

133

6

1,5

6

111

 

      Η απόσταση των φυτών μεταξύ των γραμμών είναι καθαρά ένα θέμα που εξαρτάται από τα διαθέσιμα μηχανήματα και τον τρόπο συγκομιδής που έχει επιλεγεί ότι θα εφαρμοστεί. Η υπέρπυκνη φύτευση στο εξωτερικό που εφαρμόζεται αποφέρει το μέγιστο όσον αφορά την πρόσοδο. Το σημαντικό θέμα σε περίπτωση που εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα φύτευσης είναι  τα κλαδεύματα που είναι απαραίτητα να γίνονται με επιμέλεια αλλιώς  ο οπωρώνας θα αποκτήσει την εικόνα πυκνού δασωμένου τοπίου. Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ζωηρότητα της ποικιλίας που έχει επιλεχθεί από τον εκάστοτε παραγωγό.