Συνοπτικά

Κοινό Όνομα: Γκότζι ή κινέζικη σταφίδα

Επιστημονικό Όνομα: Lycium barbarum

Κατηγορία: φυλλοβόλος θάμνος

Μέγιστο Ύψος: 4 m

Μέγιστο Πλάτος: 4 m

Ρυθμός ανάπτυξης: Γρήγορος

Απαιτήσεις σε έδαφος: καλή προσαρμοστικότητα σε πολλούς τύπους εδάφους

pH εδάφους: 7 – 8,6

Απαιτήσεις σε νερό: μέτριες

Αντοχή σε ξηρασία: αρκετή

Αντοχή στο ψύχος: - 20ο C

Έκθεση στον ήλιο: πλήρης / ημισκιά

Περίοδος ανθοφορίας : Ιούνιος – Οκτώβριος (έως τα πρώτα κρύα)

Περίοδος Συγκομιδής : Δύο μήνες μετά την έναρξη της ανθοφορίας

Κλάδευμα: περιορισμού και διαμόρφωσης στο τέλος του χειμώνα

Προβλήματα –Εχθροί –Ασθένειες: σε εμπορικές φυτείες έχουν παρουσιαστεί προβλήματα με πτηνά επομένως τα καλύπτουμε με δίχτυα. Τέλος, πιθανώς να προσβάλλεται από εχθρούς της τομάτας καθώς ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

Αναλυτικά

Κοινή Ονομασία:  Γκότζι ή κινέζικη σταφίδα

Επιστημονική Ονομασία:  Lycium barbarum

Κατηγορία είδους: Φυλλοβόλος θάμνος

Περιγραφή: Πρόκειται για ένα πολυδύναμο φυτό με πολλές εφαρμογές τόσο στην φαρμακευτική όσο και στην διατροφή μας. Δεν πρόκειται για μία καινούργια ανακάλυψη καθώς στην Κίνα όπου και αυτοφύεται είναι γνωστές οι ευεργετικές του δράσεις στον άνθρωπο από το 1400 π.Χ. (δυναστεία των Τάνγκ). Τόσο στην Κίνα όσο και στο Θιβέτ από όπου πιστεύεται ότι κατάγεται, καλλιεργείται εμπορικά εδώ και πάρα πολλά έτη για κάλυψη της εγχώριας αλλά και παγκόσμιας ζήτησης. Το είδος αυτό έχει πολύ γοργό ρυθμό ανάπτυξης και μεγάλη προσαρμοστικότητα ως προς το έδαφος και το κλίμα. Η ανάγκη που έχει δημιουργηθεί στο καταναλωτικό κοινό για την στροφή προς υψηλής διατροφικής αξίας τρόφιμα καθιστά το γκότζι σαν μια εναλλακτική καλλιέργεια υψηλών δυνατοτήτων.

Συνθήκες ανάπτυξης: η ανάπτυξη του μπορεί να φτάσει τα 4 μέτρα σε ύψος και τα 3 μέτρα σε πλάτος αλλά σε εμπορικές φυτεύσεις το μέγεθος διατηρείται μικρότερο για την διευκόλυνση των καλλιεργητικών εργασιών και κυρίως την συγκομιδή. Ως προς το έδαφος δεν έχει ιδιαιτέρες απαιτήσεις αρκεί να μην είναι όξινο καθώς ευδοκιμεί σε pH 7 ως 8,6. Σε πολύ ασβεστούχα εδάφη όπου ελάχιστες καλλιέργειες επιβιώνουν το γκότζι αποτελεί μια πολύ καλή εναλλακτική λύση. Όσον αφορά την άρδευση, αν και το είδος αυτό είναι αρκετά ανθεκτικό στην ξηρασία, για εμπορικές φυτεύσεις θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άρδευσης ώστε η παραγωγή να είναι υψηλή. Η άρδευση  μπορεί να είναι είτε στάγδην είτε με μικροεκτοξευτήρες οι οποίοι δεν θα διαβρέχουν το φυτό αλλά το περιφερειακό έδαφος καθώς έτσι αποφεύγονται οι μυκητολογικές προσβολές των φυτών αλλά και προάγεται η επέκταση του ριζικού συστήματος. Σαν είδος δημιουργεί βαθύ ριζικό σύστημα εξ ου και η αντοχή στη ξηρασία αλλά τα πρώτα δύο με τρία έτη της καλλιέργειας του θα πρέπει να του εξασφαλίζεται η κατάλληλη υγρασία καθώς οι ρίζες του ακόμη δεν έχουν εξαπλωθεί επαρκώς. Η θερμοκρασία δεν αποτελεί πρόβλημα στην χώρα μας καθώς παγώνει στους -20ο C και καλλιεργείται με ευρωστία ακόμη και σε περιοχές που αγγίζουν τους 40ο C αρκεί να του εξασφαλίζεται η απαραίτητη υγρασία.  

Ανθοφορία – Καρποφορία: Πρόκειται για αυτογόνιμο είδος και τα πρώτα δείγματα των καρπών ξεκινούν από το πρώτο έως και δεύτερο έτος της εγκατάστασης τους. Η ανθοφορία μπορεί να ξεκινήσει από τον Μάιο έως τον Ιούνιο ανάλογα με κλίμα της κάθε περιοχής. Δύο μήνες μετά την γονιμοποίηση των ανθέων έχουμε την ωρίμανση των καρπών. Η ανθοφορία συνεχίζεται έως τα πρώτα κρύα του φθινοπώρου επομένως η συγκομιδή των καρπών γίνεται σε περισσότερες από μία περιόδους. Στην Κίνα η συγκομιδή γίνεται σε τρεις υποπεριόδους: η πρώτη 15 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, η δεύτερη 15 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου και η τρίτη μετά από μία παύση περίπου ενός μήνα ξεκινά 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου. Την καλύτερη ποιότητα αλλά και μέγεθος έχουν οι καρποί των 2 πρώτων περιόδων.    Σε πλήρη παραγωγή μπαίνει μετά το τρίτο έτος ενώ το μέγιστο της παραγωγικής δυνατότητας αποκτά από το 4ο έτος έως και το 10ο έτος της καλλιέργειας τους. Σε εμπορικούς οπωρώνες στην Κίνα μετά το 10ο έτος όπου έχουμε σταδιακή μείωση της παραγωγής, συλλέγεται η ρίζα των φυτών καθώς χρησιμοποιείται στην φαρμακευτική.

Κλαδεύματα: κατά το τέλος του χειμώνα  αφαιρούνται τυχόν ξερά κλαδιά ενώ περιορίζουμε το μήκος των κλαδιών περίπου στο 1/3 του αρχικού μήκους τους. Έτσι η συγκομιδή της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα χέρια χωρίς την χρήση σκάλας ή άλλων μηχανημάτων. Το τελικό ύψος των φυτών για μια χωρίς προβλήματα συγκομιδή κυμαίνεται περίπου στα 2,5 m.

Προβλήματα - εχθροί - ασθένειες: για την προφύλαξη των ώριμων καρπών από τα πτηνά χρησιμοποιούνται δίχτυα ενώ όσον αφορά εντομολογικές προσβολές και ασθένειες πιθανοί εχθροί είναι εκείνοι που προσβάλουν την καλλιέργεια την ντομάτας και αυτό διότι ανήκουν και τα δύο είδη στην ίδια οικογένεια (Σολανώδη).

 

Πηγή:

Lycium barbarum Linn. (Goji Berry) Cultivation Site Inspection

 Wikipedia Wolfberry (Γκότζι)

Δαουτόπουλος, Γ. (2011). Εφαρμογές των Ενεργών Μικροοργανισμών στην Γεωργία. Παράρτημα IV. Εκδόσεις του ιδίου. Σελ. 220 – 225.