ΤΑ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ

    Το βασικό κλάδευμα είναι το χειμερινό το οποίο γίνεται όταν τα φυτά είναι σε λήθαργο (έχουν ρίξει τα φύλλα τους). Σε περιοχές με ψυχρό κλίμα γίνεται όψιμα, λίγο πριν αρχίσουν να κυκλοφορούν οι χυμοί. Σε διαμόρφωση κρεβατίνας και για την ποικιλία Hayward εφαρμόζουμε μακρύ κλάδευμα στο οποίο αφήνουμε περίπου 20 ετήσιες κληματίδες στις οποίες αποκόπτουμε μόνο τις ατροφικές άκρες. Κρατώντας μόνο τις ετήσιες κληματίδες επιτυγχάνουμε ομοιομορφία στο μέγεθος του καρπού ενώ εάν αφεθούν και διετείς θα υπάρχει ανομοιομορφία στο μέγεθος καθώς στις διετείς οι καρποί είναι ελαφρώς μικρότεροι.

    Κατά το θερινό κλάδευμα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ισορροπία ως προς την βλάστηση και την καρποφορία καθώς η έντονα ζωηρή βλάστηση ανταγωνίζεται σε θρέψη τους καρπούς. Με το κλάδευμα αυτό επιδιώκουμε τον καλό αερισμό και φωτισμό ώστε τα επίπεδα της φωτοσύνθεσης να είναι τα μέγιστα δυνατά. Έτσι οι καρποί αυξάνουν σε μέγεθος αλλά και ως προς το ξηρό τους βάρος αποκτώντας έτσι τα άριστα δυνατά οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά. Αυτό παρατείνει τον χρόνο που μπορούν να συντηρηθούν στα ψυγεία χωρίς να χάνουν σε ποιότητα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την νέα ζωηρή βλάστηση θα πρέπει να αφήνουμε εκείνες τις κληματίδες που η θέση τους είναι κατάλληλη για να αποτελέσουν την βλάστηση που θα επιλεχθεί κατά το χειμερινό κλάδευμα της επόμενης περιόδου. Έτσι εξασφαλίζεται η σταθερή καρποφορία σε βάθος πολλών ετών.