Η ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Τα άνθη της ελιάς σχηματίζονται σε βοτρυώδεις* ταξιανθίες  τις οποίες συναντάμε στις μασχάλες των φύλλων σε βλαστούς που διανύουν το δεύτερο έτος της ηλικίας τους.  Η άνθιση στον νοτιότερο ελλαδικό χώρο και γενικότερα στις περιοχές με ήπιο κλήμα αρχίζει τον Απρίλιο ενώ στις βορειότερες περιοχές με ψυχρότερο κλίμα ξεκινά αρχές με μέσα Ιουνίου. Η περίοδος ανθοφορίας είναι σύντομη και η διάρκεια της κατά προσέγγιση είναι 15 ημέρες. Τόσο η έναρξη όσο και η διάρκεια της ανθοφορίας επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες.

Η γονιμοποίηση των ανθέων γίνεται με τον άνεμο (η γύρη μεταφέρεται  με τον άνεμο). Ο τρόπος αυτός της γονιμοποίησης ευνοεί την σταυρογονιμοποίηση (γύρη από μία ποικιλία γονιμοποιεί τα άνθη μίας άλλης ποικιλίας). Γενικότερα θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και οι περισσότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες είναι αυτογόνιμες θα πρέπει να εξακριβωθεί εάν η ποικιλία που επιλέξαμε μπορεί να καλλιεργηθεί μόνη της ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε γυρεοδότριες ποικιλίες για να έχουμε καλά ποσοστά καρπόδεσης. Συνηθίζεται δε, να χρησιμοποιούνται γυρεοδότριες ποικιλίες ακόμη και σε αυτογόνιμες ποικιλίες διότι έχει αποδειχτεί ότι αυξάνεται η απόδοση αλλά και ελαχιστοποιούνται οι αυξομειώσεις στην παραγωγή (σταθερή καρπόδεση).

Η ωρίμανση των καρπών εξαρτάται από την καλλιέργεια αν και οι περισσότερες ποικιλίες ωριμάζουν κατά τον Νοέμβριο.

Η καρποφορία στην ελιά ξεκινά το 3ο με 4ο έτος δίνοντας όμως μόνο κάποια δείγματα καθώς δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη πλήρως σε δέντρο.

 

* Βότρυς = τσαμπί από σταφύλια